Information

Bild- och formskolan är en konstskola för barn och unga och drivs sedan starten 1985 av en föräldraförening med ekonomiskt stöd från Ålands landskapsregering. Verksamheten för barn utgår från Reggio-Emilia-pedagogiken.

Föreningens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för skapande verksamhet bland barn och unga. Verksamheten finansieras genom kursavgifter och med medel från Ålands landskapsregering och föreningsbidrag från Mariehamn stad.

I Bild- och formskolan arbetar barn och unga med skapande verksamhet. Här får man utveckla sin kreativitet, lära uttrycka sig i nya tekniker, träna motoriken och färgsinnet. Bildkomposition och perspektiv bl.a. ingår på ett naturligt sätt i undervisningen. Vi diskuterar, undersöker, experimenterar, ritar och målar.

Vi väljer teman, som läraren och barnen tillsammans diskuterar ur olika infallsvinklar och konkretiserar genom uppgifter i skiftande konsttekniker.

I barngrupperna inspireras vi av Reggio Emilia pedagogiken.

Att arbeta tillsammans i olika verkstäder utvecklar förmågan att arbeta i grupp. Kursernas innehåll utgår elevernas förkunskaper, ålder och intressen. Under lektionerna lyssnar vi på klassisk musik och koncentrerar oss på uppgiften i en lugn omgivning.

Verksamhetsledare:
Gudrun Gudmundsen
Mobil 050 341 7271

info@bildoform.ax

Fabriksgatan 4, 22100 Mariehamn