Anmälan till kurserna

Försäkra dig en kursplats vid att skicka e-post till verksamhetsledaren, info@bildoform.ax eller via nedanstående blankett.   Ange gruppnummer, kursdeltagarens namn, födelseår, adress, telefonnummer och  e-post adress.

Elever antas i den ordning anmälningarna kommer in. Om någon kurs är fullbokad eller inte blir av p.g.a. för få deltagare, tar vi kontakt i god tid för eventuellt gruppbyte.

Ett välkomstbrev med närmare information om kursen sänds till deltagarna före kursstart.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta verksamhetsledaren via telefon, tel. 050 341 7271.

Kursverksamheten vårterminen 2023 börjar vecka 3

.