Anmälan till kurserna

 

Försäkra dig en kursplats vid att skicka e-post till verksamhetsledaren, bildoform@konsten.ax, via nedanstående blankett eller ring/skicka sms till 050 341 7271. Ange gruppnummer, kursdeltagarens namn, födelseår, adress, telefonnummer och  e-post adress.

Elever antas i den ordning anmälningarna kommer in. Om någon kurs är fullbokad eller inte blir av p.g.a. för få deltagare, tar vi kontakt i god tid för eventuellt gruppbyte.

Ett välkomstbrev med närmare information om kursen sänds till deltagarna före kursstart.

Kursverksamheten höstterminen 2019 börjar vecka 35

 

 

 

 

 

 

 

.