Höstens kurser 2020

Höstterminen 2020 börjar vecka 35 och avslutas vecka 49 

Förskolebarn 5 – 7 år 

Grupp nr 1: måndagar kl 16.00 – 17.30.      Kursansvarig: Carolina Sundelin

Grupp nr 2: onsdagar kl 16.00 – 17.30.        Kursansvarig: Kirsi Strand

Skolbarn 7 – 9 år

Grupp nr 3: tisdagar kl 16.00 – 17.30        Kursansvarig: Tiina Barck 

Grupp nr 4: onsdagar kl 18.00 – 19.30       Kursansvarig: Kirsi Strand 

Skolbarn 10 – 12 år

Grupp nr 5: tisdagar kl 18.00 – 20.15        Kursansvarig: Tiina Barck

Grupp nr 6: torsdagar kl 18.00 – 20.15      Kursansvarig: Carolina Sundelin

Ungdomar, 13 år uppåt

Grupp nr 7: måndagar kl 18.00 – 20.15    Kursansvarig: Carolina Sundelin

Skapa tillsammans – Förälder o. barn        OBS!! nya grupper och tider

På grund av att det var så många anmälda till förälder och barn grupperna, har vi i höst tre grupper.

Grupp nr 8.1: lördagar kl 10.00 – 12.15 Kursansvarig: Kirsi Strand

Dato: 26/9, 10/10, 31/10 och 21/11

Grupp 8.2: lördagar kl 10.00-12.15   Kursansvarig: Carolina Sundelin

Dato: 19/9, 3/10, 24/10 och 14/11

Grupp nr 9: lördagar kl 12.45 – 15.00  Kursansvarig: Kirsi Strand

Dato: 26/9, 10/10, 31/10 och 21/11