Vårens kurser 2020

Vårterminen 2020 börjar vecka 3 och avslutas vecka 20 

Förskolebarn 5 – 7 år 

Kurs nr 1: måndagar kl 16.00 – 17.30.      Kursansvarig: Anki Orell

Kurs nr 2: onsdagar kl 16.00 – 17.30.        Kursansvarig: Kirsi Strand (ingen plats kvar)

Skolbarn 7 – 9 år

Kurs nr 3: tisdagar kl 16.00 – 17.30        Kursansvarig: Tiina Barck (ingen plats kvar)

Kurs nr 4: onsdagar kl 18.00 – 19.30       Kursansvarig: Kirsi Strand (inga platser kvar)

Skolbarn 10 – 12 år

Kurs nr 5: tisdagar kl 18.00 – 20.15        Kursansvarig: Tiina Barck  (inga platser kvar)

Kurs nr 6: torsdagar kl 18.00 – 20.15      Kursansvarig: Carolina Sundelin (2 platser kvar)

Ungdomar, 13 år uppåt

Kurs nr 7: måndagar kl 18.00 – 20.15    Kursansvarig: Anki Orell

Skapa tillsammans – Förälder o. barn

Kurs nr 8: lördagar kl 10.00 – 12.15     Kursansvarig: Kirsi Strand och Erica Signell

Kurs nr 9: lördagar kl 12.45 – 15.00     Kursansvarig: Kirsi Strand och Erica Signell

Våren 2020: 25/1, 29/2, 28/3 och 25/4 (OBS ändringar an förekomma)