Vårterminen 2023

Vårterminen 2023 börjar vecka 3 och slutar vecka 19 

Skolbarn 6-9 år 

Grupp nr 1: torsdagar kl. 16.00 – 17.30      Kursansvarig: Carolina Sundelin

Förskolebarn 5 – 7 år 

Grupp nr 2: onsdagar kl. 16.00 – 17.30.      Kursansvarig: Kirsi Strand

Skolbarn 7 – 9 år

Grupp nr 3: tisdagar kl. 16.00 – 17.30        Kursansvarig: Tiina Barck 

Grupp nr 4: onsdagar kl.18.00 – 19.30       Kursansvarig: Kirsi Strand 

Skolbarn 10 – 12 år

Grupp nr 5: tisdagar kl. 18.00 – 20.15        Kursansvarig: Tiina Barck

Grupp nr 6: torsdagar kl. 18.00 – 20.15      Kursansvarig: Carolina Sundelin

Ungdomar, 13 år uppåt

Grupp nr 7: måndagar kl. 18.00 – 20.15       Kursansvarig: Carolina Sundelin

Skapa tillsammans – Förälder o. barn        

Grupp nr 8. lördagar kl. 10.00 – 12.15 Kursansvarig: Kirsi Strand

Dato: 28 januari, 18 februari, 18 mars och 15 april

Grupp nr 9: lördagar kl. 10.00 – 12.15  Kursansvarig: Carolina Sundelin

Dato: 4 februari, 11 mars, 1 april och 29 april