Höstens kurser 2019

Höstterminen 2019 börjar vecka 35 och avslutas vecka 49 

Förskolebarn 5 – 7 år 

Kurs nr 1: måndagar kl 16.00 – 17.30.      Lärare: Anki Orell

Kurs nr 2: onsdagar kl 16.00 – 17.30.        Lärare: Kirsi Strand

Skolbarn 7 – 9 år

Kurs nr 3: tisdagar kl 16.00 – 17.30.        Lärare: Tiina Barck

Kurs nr 4: onsdagar kl 18.00 – 19.30.       Lärare: Kirsi Strand

Skolbarn 10 – 12 år

Kurs nr 5: tisdagar kl 18.00 – 20.15.        Lärare: Tiina Barck

Kurs nr 6: torsdagar kl 18,00 – 20.15.      Lärare: Carolina Sundelin

Ungdomar, 13 år uppåt

Kurs nr 7: måndagar kl 18.00 – 20.15.    Lärare: Anki Orell m.f.

Skapa tillsammans – Förälder o. barn

Kurs nr 8: lördagar kl 10.00 – 12.15.     Lärare: Kirsi Strand m.f.

Kurs nr 9: lördagar kl 12.45 – 15.00.     Lärare: Kirsi Strand m.f.

Hösten 2019: 14/9, 12/10, 2/11 och 23/11 (OBS ändringar an förekomma)