Föreningen

Föreningen Bild- och Formskolan r.f. är en ideell föräldraförening som med ekonomiskt stöd från Ålands Landskapsregering, sedan 1985 bedriver skapande verksamhet för främst barn i förskoleåldern, elever i grundskolan och ungdomar.

Bild- och Formskolans verksamhet för barn och unga följer till viss del den italienska Reggio Emilia pedagogiken.  Skapandet är i centrum för den pedagogiska verksamheten så att eleverna fördjupar sig i ett visst ämne/tema.  I skapandet används olika material och tekniker, både två- och tredimensionellt.

Tema för våren är MOTSATSER

I skolan arbetar för närvarande tre lärare, en assistent och en lokalvårdare, samtliga som timanställda samt en deltidsanställd verksamhetsledare.

Integritetspolicy

Bild- och Formskolans webbplatsadress är: https://www.konsten.ax

Din kontaktinformation
Verksamhetsledare Gudrun Gudmundsen info@bildoform.ax

Hur vi skyddar din information
Endast verksamhetsledaren har inloggning och tillgång till webbplatsen.

%d bloggare gillar detta: